Jämtlands största idrottsförening

 

VÄLKOMMEN TILL KAMRATFÖRENING GAMLA FRÖSÖITER!

GAMLA FRÖSÖITER ÄR EN KAMRATFÖRENING FÖR ÄLDRE FRÖSÖ IF-MEDLEMMAR.

Föreningen har ca 100 medlemmar.

Föreningen, vilken är stiftad den 11 januari 1944 har till uppgift att inom sig samla seniora medlemmar i Frösö idrottsförening till ett fortsatt gott och sammanhållande kamratskap.

Föreningen har samtidigt en huvuduppgift att stödja och hjälpa Frösö IF i dess verksamhet. Denna hjälp sker genom riktade arbetsinsatser som t.ex hjälp vid större arrangemang som Frösö IF arrangerar.

Men det sker också genom utdelning av stipendier som unga lovande idrottsutövare i Frösö IF kan få.

En pokal till August Stenströms minne (föreningens grundare) delas också årligen ut till en förtjänt ledare.

Frösö-sportstuga vårdas också ömt av Gamla Frösöiter. Under det senaste året har Gamla Frösöiter bekostat t.ex inköp av nya stolar m.m.

Gamla Frösöiter har också aktiviteter som organiserade motionspromenader och annan trevlig samvaro.

Föreningens årliga surströmming och lilljulfest för medlemmarna är uppskattade.

Styrelse:

Fr.vänster: Bertil Eriksson, Sten Edvinsson, Sven-Erik Norrman (ordförande), Örjan Hall, Kjell Lundberg, Leif Håkansson. Saknas på bilden: Christer Ågren, Kjell Ericson.

Medlem i föreningen väljs vid föreningens årsmöte. Förslag på nya medlemmar fås från Frösö IF:s sektioner.
Kravet för att bli medlem är minimiålder 35 år och äldre och att man varit medlem och aktiv eller ledare i Frösö IF.

Upplysningar om föreningen kan fås av
Sven-Erik Norrman 063-43135
E-post:
gafrosoiter@hotmail.se